Kozłek lekarski, lukrecja gładka, miłorząb japoński i kava kava - to „bohaterowie” kolejnego materiał na temat interakcji leków z preparatami ziołowych (jeśli nie zapoznałeś się z częścią pierwszą, artykuł znajdziesz tutaj). Zapraszamy do zapoznania się z przejrzystą tabelą.

 

 

Najnowsze, wspólne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) dotyczące postępowania w dyslipidemiach wskazują na dużą przewagą atorwastatyny i rosuwastatyny nad innymi statynami. Dziś w naszym kompendium przyjrzymy się tej pierwszej – nadal chętniej i częściej przepisywanej przez polskich lekarzy.

Chociaż doksycyklina pojawiła się na rynku farmaceutycznym już w 1967 r. (jest to data rejestracji antybiotyku przez FDA), jej miejsce we współczesnej antybiotykoterapii od tego czasu wcale nie zmalało1. Wręcz wzrosło. Obecnie antybiotyk znany jest nie tylko ze skuteczności w takich chorobach jak: borelioza z Lyme, kiła, zakażenia dróg moczowych czy infekcje układu oddechowego, ale także z dużej roli jaką pełni w ginekologii. I o tym w poniższym materiale.

Wiemy już, że właściwe prowadzenie terapii nadciśnienia tętniczego uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Należy do nich stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, potencjalne działania niepożądane leków czy regularne badania kontrolne. Nie jest to jednak koniec. Duży wpływ ma także tzw. dobowy rytm ciśnienia, który poznaliśmy dzięki upowszechnieniu metody ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), czyli całodobowej metody pomiaru ciśnienia.

 

Zgodnie z ostatnimi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia powinny wynosić mniej niż 140/80 mmHg i nie niżej niż 130/70 mmHg. Z kolei w przypadku osób po 80 roku życia zaleca się jeszcze ostrożniejsze obniżanie skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 150 mmHg. Analizując podane wartości nasuwa się pytanie, którą z 5 głównych grup leków hipotensyjnych wybrać, aby ciśnienie tętnicze u osób starszych utrzymywało się na optymalnym poziomie. Wytyczne PTNT wskazują tutaj leki moczopędne, wśród których wyróżnia się indapamid, należący do klasy diuetyków tiazydopodobnych1.

 

Pomimo podobieństwa objawów klinicznych odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Dna moczanowa i dna rzekoma, to dwie różne choroby.

 

Indapamid od lat postrzegany jest jako jeden z ważniejszych (jak nie najważniejszy!) preparatów moczopędnych, które znalazły zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Co o tym zdecydowało?

KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA I NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
 
Farmaceuci i apteki są jednym z mocnych filarów systemu ochrony zdrowia w Polsce. Odwiedzane przez dwa miliony pacjentów dziennie, zapewniają bezpieczeństwo lekowe nie tylko w dobie pandemii. Z uwagi na sygnalizowane od wielu lat problemy, ograniczenia czy zjawiska patologiczne, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska zdecydowali o podpisaniu w dniu 5.10.2020 r. strategicznego dokumentu ramowego, który definiuje te negatywne elementy, jednocześnie zakreślając ramy czasowe potrzebne do ich rozwiązania i naprawy.

 

Dna moczanowa to choroba spowodowana odkładaniem się w tkankach kryształów moczanu sodu. Z reguły zajmuje ona stawy, czego skutkiem są silne dolegliwości bólowe, obrzęki oraz ograniczenie ruchomości zajętego stawu. To jednak nie koniec.

Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Tak mówią wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 r.