Najnowsze, wspólne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) oraz Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS) dotyczące postępowania w dyslipidemiach wskazują na dużą przewagą atorwastatyny i rosuwastatyny nad innymi statynami. Dziś w naszym kompendium przyjrzymy się tej pierwszej – nadal chętniej i częściej przepisywanej przez polskich lekarzy.

 

  • Najpoważniejszym możliwym działaniem niepożądanym statyn jest rabdomioliza (zespół objawów spowodowanych uszkodzeniem i rozpadem mięśni poprzecznie prążkowanych), prowadząca do niewydolności nerek na skutek ich uszkodzenia przez uwalnianą z mięśni mioglobinę. Należy podkreślić, że powikłanie to (wbrew licznym głosom deprecjonującym zasadność tego leczenia) występuje niezwykle rzadko – dotyczy bowiem mniej 0,01% pacjentów stosujących statynoterapię.

 

  • Istnieją doniesienia jakoby atorwastatyna i inne statyny sprzyjały rozwojowi cukrzycy, jednak korzyść związana ze znaczącym zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego przewyższa ryzyko diabetologiczne. U pacjentów z cukrzycą stosującym atorwastatynę należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

 

  • Z kolei do częstych lub bardzo częstych działań niepożądanych, o których także warto poinformować chorego należą m. in. objawy laryngologiczne, ból głowy, zaparcia, reakcje alergiczne. Pacjent powinien także się liczyć z nieprawidłowymi wynikami prób wątrobowych.

 

  • Atorwastatyna nie jest wolna od interakcji lekowych. Wśród negatywnych zależności należy wymienić m. in. interakcje z flukonazolem, klarytromycyną, ryfampicyną, amlodypiną (uwaga: pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami lipidowymi), amiodaronem, kolchicyną, warfaryną czy środkami antykoncepcyjnymi. Interakcje te prowadzą do zmniejszenia skuteczności jednego lub wszystkich stosowanych leków, co w przypadku terapii dyslipidemii istotnie przyczynia się do zwiększenia ryzyka sercowo-naczyniowego.

 

  • Atorwastatyna nie powinna być popijana sokiem z cytrusów, w tym przede wszystkim sokiem grejfrutowym. Łączenie jej z tym produktem może istotnie zmienić na działanie leku.

 

  • Konieczność przyjmowania atorwastatyny wyłącznie w godzinach wieczornych to kolejny mit. Lek ten może być przyjmowany o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłku (wskazana jest jednak ta sama, stała pora dnia).

 

Puenta:

Atorwastatyna, obok rosuwastatyny jest obecnie podstawą leczenia zaburzeń lipidowych (inne statyny mocno tracą na znaczenia). Znajomość powyższych punktów jest więc podstawą działania farmaceuty, w przypadku realizacji recepty na ten lek.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl