Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

Kto szybko wymieni czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych? Ich lista nie jest długa.

 

Ale istnieją także czynniki nieklasyczne, które nie są wpisane do głównych rekomendacji, ale które – według wszelkiej dostępnej wiedzy medycznej – również mogą przyczynić się do chorób kardiologicznych. Jakie to czynniki? Niektóre z nich mogą wydać się zaskakujące.

 

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

 

 • Obturacyjny bezdech senny – cierpi na niego nawet 80% chorych z nadciśnieniem tętniczym opornym na terapię.
 • Zaburzenia funkcji seksualnych – tutaj zależność jest również odwrotna. Dysfunkcje seksualne mogą być zarówno powikłaniem, jak również czynnikiem ryzyka chorób serca.
 • Zanieczyszczenie powietrza – temat typowo polski ☹, o którym bardzo dużo się ostatnio mówi. I dobrze. Z pewnością powrócimy do niego niejednokrotnie – i to nie tylko w kontekście wyższego ryzyko zgonu z przyczyn kardiologicznych.
 • Narkotyki i dopalacze – pamiętajmy, że słowo „dopalacz” to eufemizm, który niepotrzebnie wkradł się do mediów. Dopalacz to również narkotyk.
 • Niedobór witaminy D – chociaż… główne badanie dotyczące omawianej zależności jeszcze trwa. Co do jej dawki, to Optymalna dawka witaminy D w końcu określona.
 • Nadużywanie alkoholu – tutaj bezsprzecznie.
 • Choroby przyzębia – aspekt, który niewątpliwie ma niedługo szansę „awansować” do rangi czynników klasycznych.
 • Terapia hormonalna, w tym stosowanie środków antykoncepcyjnych.
 • Leczenie onkologiczne (w tym radioterapia) – w tym przypadku ryzyko jest bardzo wysokie, i może maleć w niewielkim stopniu od momentu zakończenia chemioterapii.

 

Jeśli na pytanie rozpoczynające artykuł nie dasz rady odpowiedzieć: Ja, ja!, podpowiedź poniżej:

 

Czynniki ryzyka zawsze brane pod uwagę podczas oceny tzw. ryzyka sercowo-naczyniowego:

 

 • nadwaga lub otyłość,
 • płeć męska,
 • wiek (mężczyźni ≥ 55 lat; kobiety ≥ 65 lat),
 • siedzący tryb życia,
 • choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym,
 • menopauza, hipercholesterolemia,
 • wysoki poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL,
 • wysoki poziom kwasu moczowego,
 • nieprawidłowa glikemia na czczo.

 

Puenta:

Choroby kardiologiczne to jedna z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. W trakcie rozmowy z pacjentem zwróć więc uwagę na obecność czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zarówno tych „klasycznych” – ujętych np. w wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, jak również tych nieklasycznych, wyszczególnionych powyżej.

 Więcej najnowszych informacji z kardiologii potrzebnych w codziennej pracy farmaceuty znajdziecie tutaj:

 

Wszystkie przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl