FDA zarejestrowała tenapanor

 

Tak. Udowodniła to w 2019 r. Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA), która zarejestrowała tenapanor (o innych molekuła zatwierdzonych do stosowania w ubiegłym roku dowiemy się z artykułu: Jakie nowe leki przyniósł nam rok 2019?), wskazany w leczeniu zespołu jelita drażliwego z dominującym zaparciem (tzw. IBS-C) u osób dorosłych.

 

W ocenie specjalistów, tenapanor jest jednym z liderów innowacyjności w ostatnich latach. Dlaczego? Jako jedyna dotąd poznana cząsteczka jest selektywnym inhibitorem wymiennika sodowo-wodorowego w przewodzie pokarmowym (NHE3). Zahamowanie tego czynnika najpierw skutkuje zatrzymaniem jonów sodu w jelicie, zaś finalnie przyczynia się do uregulowania zaburzonego rytmu wypróżnień.

 

To jednak nie wszystko

 

Zatrzymanie sodu w jelicie skutkuje zmniejszeniem jego poziomu w komórkach naczyń krwionośnych i w sercu. To z kolei może być niezwykle istotne dla… pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca. Od dawna bowiem wiadomo, że nadmiar sodu we krwi jest jednym z zasadniczych czynników ryzyka zarówno nadciśnienia, jak również jego głównych powikłań.

 

W badaniach wykazano również, że skutkiem ubocznym działania tenapanoru jest zmniejszenie stężenia fosforanów we krwi, co jest ważne u osób z przewlekłą chorobą nerek, w tym dializowanych. Warto wiedzieć, że schorzenie to - pod względem epidemiologicznym – bardzo mocno koreluje z chorobami sercowo-naczyniowymi. I tu mamy kolejny powód, dla którego cząsteczka ta w niedalekiej przyszłości może być istotna dla tzw. pacjentów kardiologicznych.

 

Tenapanor jak flozyny?

 

Tenapanor przez specjalistów często porównywany jest do flozyn – grupy nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych, które - dzięki dodatkowym badaniom nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi – zarejestrowano (również w 2019 r.) w terapii niewydolności serca. Preparaty te opisaliśmy w materiale: W końcu będziemy mieli refundację nowoczesnych leków na cukrzycę?

 

 

Puenta:

W leczeniu IBS w Polsce rekomendowane są m. in. leki rozkurczowe, rifaksymina i olejek z mięty pieprzowej. Rejestracja nowych leków w USA, w tym opisanego wyżej tenapanoru wytyczne te może zrewolucjonizować. Czy tak się stanie? To pytanie należy zadać inaczej: Nie „czy” tylko „kiedy” ☺

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl