Interakcje leków z ziołami

 

Interakcje leków są jednym z ważniejszych tematów poruszanych na łamach naszego serwisu. Dziś podsumowuje jedną z istotnych zależności, jaką spotyka się w praktyce farmaceutycznej, a mianowicie interakcje leków z preparatami ziołowymi. Zerknijcie na pierwszą część tabeli podsumowującej interakcje.

 


Najważniejsze interakcje leków z ziołami

 

Surowiec roślinny Lek Konsekwencja interakcji

Aloes

(Aloe barbadenis)

Digoksyna

Furosemid

Hydrochlorotiazyd

Prednizolon

Werapamil

Istnieje istotne ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki potasowej (wzrasta eliminacja z organizmu tego minerału), co może warunkować zaburzenia pracy serca

Czosnek

(Allium sativum)

Acenokumarol Zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień – wskazane jest monitorowanie wskaźnika INR 
Paracetamol Zwiększenie siły działania leku. Istnieje większego ryzyko uszkodzenia wątroby przy długotrwałym stosowaniu paracetamolu
Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata)

 

Amitryptylina
Cyklosporyna
Digoksyna
Indinawir 
Ryzyko zmniejszenia skuteczności terapeutycznej leku
Fluoksetyna Istnieje duże ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego (objawy to: bóle i zawroty głowy, podwyższona temperatura ciała, nadciśnienie tętnicze, bezsenność, drżenie mięśni, sztywność mięśni)

Hormony m. in. estradiol, etynyloestadriol,

progesteron,

Zmniejszenie działania terapeutycznego leków
Piroksykam Zwiększone ryzyko fotowrażliwości
Amiodaron
Digoksyna
Lidokaina
Propafenon
Werapamil
Możliwe działanie synergistyczne – nasilenie działania leku i ryzyko wzrostu częstości działań niepożądanych leków antyarytmicznych
Wszystkie grupy leków hipotensyjnych Istnieje umiarkowane ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego  
Imbir lekarski
(Zingiber officinal)
Doustne leki przeciwzakrzepowe Umiarkowane ryzyko nasilenia działań niepożądanych
Jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea)

Sterydy anaboliczne

Amiodaron

Umiarkowane ryzyko wystąpienia objawów hepatotoksyczności 

Puenta:

Każdego pacjenta, który wykupuje w naszej aptece preparaty (również suplementy diety!), które zawierają powyższe składniki roślinne, zapytajmy o jednoczesne stosowane leku i – jeśli podejrzewamy interakcje – poinformujemy o jej możliwych konsekwencjach i sposobach na uniknięcie.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl