Kozłek lekarski, lukrecja gładka, miłorząb japoński i kava kava - to „bohaterowie” kolejnego materiał na temat interakcji leków z preparatami ziołowych (jeśli nie zapoznałeś się z częścią pierwszą, artykuł znajdziesz tutaj). Zapraszamy do zapoznania się z przejrzystą tabelą.

 

Surowiec roślinny Lek Konsekwencja interakcji
Kozłek lekarski
(Valeriana officinalis)
Benzodiazepiny
Zolpidem
Zaleplon
Zopiklon
Istotne nasilenie działania leków psychiatrycznych – wzrost ryzyka działań niepożądanych ze strony OUN oraz upadków
Lukrecja gładka
(Glycyrrhiza L.)
NLPZ Nasilenie ryzyka gastrotoksyczności NLPZ
Leki hipotensyjne, w tym głównie diuretyki Istotne osłabienie działania leków na nadciśnienie tętnicze. Wykazano, że przyjmowanie może prowadzić do wystąpienia zespołu objawów, zwanego pozornym nadmiarem mineralokortykoidów lub rzekomym hiperaldosteronizmem, obejmującego nadciśnienie tętnicze, obrzęki obwodowe, hipokaliemię oraz zasadowicę metaboliczną
Cyklosporyna Lukrecja może blokować wchłanianie leku, co prowadzi do niemal całkowitej utraty jego skuteczności
Miłorząb japoński (Ginkgo biloba) Klopidogrel
Tiklopidyna
Kwas acetylosalicylowy w dawkach kardiologicznych
Zwiększenia ryzyka krwawień. zwiększa ryzyko krwawień. Wyciąg z miłorzębu japońskiego hamuje bowiem czynnik aktywujący płytki (PAF, platelet activating factor), co w istotnym stopniu może hamować agregację, czyli zlepianie się trombocytów. W efekcie mogą pojawić się problemy z powstawaniem czopu zamykającego uszkodzone naczynia krwionośne
NLPZ Nasilenie ryzyka gastrotoksyczności NLPZ
Kava Kava
czyli
pieprz metystynowy1
Benzodiazepiny
Zolpidem
Zaleplon
Zopiklon
Istotne nasilenie działania leków psychiatrycznych – wzrost ryzyka działań niepożądanych ze strony OUN oraz upadków. Istnieją także doniesienia o halucynogennym działaniu takiego połączenia

 

1 - Kava nie jest jednak zarejestrowana jako środek spożywczy i suplement diety, więc handel nią na terenie Polski nie jest dozwolony. Można ją legalnie sprowadzać z zagranicy.

 

 

Puenta:

Każdego pacjenta, który wykupuje w naszej aptece preparaty (również suplementy diety!), które zawierają powyższe składniki roślinne, zapytaj o jednoczesne stosowane leku i – jeśli podejrzewamy interakcje – poinformuj o jej możliwych konsekwencjach i sposobach na uniknięcie. W wielu przypadkach interakcji da się uniknąć poprzez rezygnację z surowca roślinnego (często nie bowiem wskazań do jego rekomendacji).

 

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl