Czy izotretynoina zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych?

 

Izotretynoina - uważana za syntetyczną pochodną witaminy A - nadal pełni najważniejszą rolę w terapii ciężkich postaci trądziku. Mało tego! W ciągu kilku lat obserwuje się wyraźny trend wskazujący na jej wyraźną preskrypcję również u pacjentów z umiarkowaną postacią tej choroby. Rosnące znaczenie terapeutyczne (i sprzedaż) nie idą jednak w parze z doniesieniami wskazującymi na bezpieczeństwo stosowania izotretynoiny.

 
Od lat trwa bowiem ożywiona dyskusja m. in. nad tym, czy izotretynoina powoduje istotne działania niepożądane ze strony psychiki. Jedni eksperci je potwierdzają, z kolei drudzy twierdzą, że rzeczywiście zdarzenia te mogą się pojawiać, ale nie są zbyt częste.

 

Izotretynoina a zaburzenia psychiczne


Jak wskazuje, raport pochodzący z systemu zgłaszania działań niepożądanych Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FAERS), w latach 1997 – 2017 odnotowano niemal 20.000 zgłoszeń psychiatrycznych zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem izotretynoiny.  Większość z nich, bo 43% stanowiły zaburzenia depresyjne. Kolejne miejsce w tym niechlubnym rankingu zajęły labilność emocjonalna (16%) i zaburzenia lękowe (13,5%).

 

Depresja i lęk występowały z jednakową częstotliwością u obu płci, zaburzenia odżywiania były częstsze u kobiet, a zaburzenia koncentracji uwagi i nadpobudliwości częściej występowały u mężczyzn.

 

Odnotowano także niewielką liczbę prób samobójczych, jednak - jak wskazuje konkluzja raportu - mogły one mieć wieloczynnikowe podłoże.

 

Co więcej, połowa wspomnianych zaburzeń psychiatrycznych dotyczyła pacjentów w przedziale 10 – 19 lat, co pokrywa się z dużą częstością występowania trądziku właśnie w tej grupie wiekowej.

 


Puenta:

Lekarze przepisujący izotretynoinę oraz farmaceuci wydający ten lek powinni mieć świadomość, że pacjenci leczeni z powodu trądziku mogą mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. W przypadku osób niepełnoletnich warto dodatkowo poinformować o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów. Pamiętajmy również, że ryzyko jest tym bardziej istotne, gdyż sam trądzik z racji wpływu na sferę fizyczną pacjenta „sam w sobie” również może być przyczyną np. zaburzeń depresyjnych czy lęku.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl