Kiedy jest nadciśnienie tętnicze?

 

Chociaż wartości graniczne ciśnienia skurczowego i rozkurczowego powyżej których diagnozuje się nadciśnienie tętnicze z pozoru mogą wydawać się proste i klarowne, mogą jednak nastręczać pewne trudności.

Dlaczego?

 

Kiedy rozpoznajemy nadciśnienie tętnicze?

 

Opublikowane pod koniec 2018 r. nowe rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w ślad za którymi w tym roku podążyli również polscy kardiolodzy i hipertensjolodzy) wskazują, że nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego.

 

Co równie istotne, wyniki te nie mogę pochodzić z jednego pomiaru, ale z dwóch niezależnych badań dokonanych w trakcie dwóch różnych wizyt.

 

Rozbieżności w diagnozie nadciśnienia tętniczego


Okazuje się, że w przypadku nadciśnienia tętniczego, a ściślej jego diagnozy lekarze z Europy nie idą w jednej parze z lekarzami z USA. Rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pochodzące również z zeszłego roku wskazują bowiem, że wartości 130 mm Hg /80 mm Hg to już choroba, która wymaga interwencji farmakologicznej.

 

Rozbieżności te mogą doprowadzić do paradoksu, który często cytowany jest na kongresach i konferencjach kardiologicznych – kiedy podróżujemy przez Atlantyk samolotem, a nasze ciśnienie tętnicze wynosi – załóżmy – 135/85, to startując w Europie jesteśmy zdrowi, a lądując w Nowym Jorku lub innym, dowolnym amerykańskim mieście – już nie


Rozbieżność ta ma wiele przyczyn. Wśród nich – obok bardziej restrykcyjnego podejścia amerykańskich lekarzy do chorób kardiologicznych – wymienia się również większą ilość i większe nasilenie czynników ryzyka występujących u Amerykanów. Prym wiedzie tutaj niewątpliwe istotne rozpowszechnienie się nadwagi i otyłości w tej populacji. 

 


Puenta:

Niezależnie od różnic geograficznych dotyczących diagnozy nadciśnienia tętniczego, zawsze motywujmy naszego pacjenta, aby regularnie mierzył ciśnienie tętnicze. Pamiętajmy, że nadciśnienie tętnicze to groźna, przewlekła choroba, która dotyczy już grubo ponad 10 milionów Polaków. Szczególnie mocno zwracajmy uwagę na objawy towarzyszące nadciśnienie takie jak: bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, nadmierna potliwość, bezsenność, uderzenia gorąca.

 

opracował zespół zatrzymajpacjenta.pl