W naszym kompendium farmaceuty z reguły prezentujemy preparaty znane, powszechnie stosowane i obecne na rynku farmaceutycznym już od wielu lat. Tym razem jednak czynimy wyjątek i przedstawiamy empagliflozynę – molekułę nowej generacji, która istotnie zrewolucjonizowała podejście do farmakoterapii cukrzycy. Co ważne – empagliflozyna to cząsteczka, którą śmiało możemy zaklasyfikować do obszaru kardiodiabetologii. Wiemy bowiem, że u znacznej części pacjentów cukrzyca współistnieje z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Oto lista podstawowych informacji.

 

 • Lek ten - w przeciwieństwie do doustnych leków cukrzycowych starszej generacji oraz insulin - działa w obrębie nerek.

 

 • Mechanizm działania wprowadzonej w 2014 r. na rynek europejski empagliflozyny polega na hamowaniu zlokalizowanego w nefronie kontransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2), co prowadzi do zmniejszenia wchłaniania zwrotnego glukozy w nerkach i zwiększenia wydalania jej wraz z moczem. Konsekwencją tego procesu jest spadek glikemii i utrata kalorii. Co istotne – wspomniane białko reguluje także wychwyt zwrotny sodu, co przyczynia się do równoczesnego obniżenia ciśnienia tętniczego i spadku wolemi, czyli stopnia wypełnienia płynem łożyska żylnego. Ma to niebagatelny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe.

 

 • Skuteczność leku uzależniona jest więc od funkcji nerek. Możliwość rozpoczęcia lub kontynuacji terapii uwarunkowana jest wartościami współczynnika przesączania kłębuszkowego. Szczegółowe wartości podaje w tym kontekście Charakterystyka Produktu Leczniczego.

 

 • We flagowym badaniu klinicznym prowadzonym z zastosowaniem tej cząsteczki odnotowano nie tylko poprawę parametrów glikemii i zmniejszenie ryzyka zawału serca oraz udaru mózgu, ale przede wszystkim – 38-procentową redukcję zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

 

 • Główne zalety terapii obejmują: brak niedocukrzeń, redukcję masy ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego, efektywność na wszystkich etapach terapii cukrzycy. Główne działania niepożądane to infekcje (głównie w obrębie narządów płciowych), wielomocz i zwiększenia stężenia cholesterolu frakcji LDL.

 

 • Tak dobry wynik otworzył tej substancji drogę do uzyskania bardzo istotnego miejsca w rekomendacjach dotyczących farmakoterapii cukrzycy. Obecnie zalecenia wyglądają następująco:
  • rekomendacja u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową (lub bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym), aby zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe,
  • rekomendacja u pacjentów z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową (lub bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym), aby zmniejszyć ryzyko zgonu,
  • stosowanie empagliflozyny wiążę się z mniejszym ryzykiem hospitalizacji z powodu niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą typu 2.


 

Puenta:

Cukrzyca jak nigdy dotąd jest powiązana z chorobami kardiologicznymi. Śledząc badania naukowe i obserwując „nawyki” lekarzy w kontekście preskrypcji recept, warto zwrócić uwagę na leki, które wpływają zarówno na parametry glikemii, jak również zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe. Takim preparatem jest właśnie empagliflozyna.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl