Leki przeciwbólowe u osób starszych - przegląd

 

Kontynuując przegląd dotyczący bezpieczeństwa stosowania leków przeciwbólowych w wieku podeszłym tym razem nie skupimy się na pojedynczych substancjach czynnych, ale na całej dużej grupie preparatów, jaką niewątpliwie są NLPZ.

 

Dlaczego NLPZ tak chętnie przyjmowane są przez osoby starsze?

 

Z powodu starzenia się społeczeństwa, wzrostu liczby pacjentów ze schorzeniami narządów układu ruchu, wpływu reklamy oraz powszechnej obecności niektórych cząsteczek z tej grupy poza aptekami znaczenie NLPZ we współczesnej terapii osób w podeszłym wieku istotnie rośnie. Poszczególne molekuły należące do NLPZ różnią się jednak miedzy sobą nie tylko skutecznością, ale także częstością oraz stopniem nasilenia działań niepożądanych.

 

Przewód pokarmowy

 

Do najistotniejszych należy potencjalne uszkodzenie przewodu pokarmowego, które szczególnie często występuje u pacjentów z tzw. zespołem osłabienia (jest to stosunkowo nowe pojęcie w geriatrii, definiuje się je jako stan zmniejszenia rezerw fizjologicznych organizmu uwarunkowany zmniejszeniem wydolności różnych narządów naszego organizmu).

 

Nerki i serce

 

Wśród innych działań niepożądanych wymienia się wpływ na zmniejszenie ukrwienia nerek, co może mieć wpływ na pacjentów odwodnionych, z niewydolnością serca, z niedoborem sodu i potasu, z wysokim ciśnieniem tętniczym czy wysokim ryzykiem zawału serca czy udaru. Niewydolność nerek – jak można więc sądzić – jest tu ściśle powiązana z bezpieczeństwem kardiologicznym (pod tym względem najniższy potencjał kardiotoksyczny cechuje naproksen).

 

NLPZ = środki ostrożności

 

Mając na uwadze powyższe dane NLPZ w wieku podeszłym należy rekomendować z dużą ostrożnością. Należy przy tym uwzględnić nie tylko właściwości konkretnej substancji czynnej, czas podania i drogę podania czy schemat dawkowania, ale także potencjalne choroby przewlekłe, który mogą występować u pacjentów już od wielu lat.

 

Więcej na ten temat w materiałach: NLPZ i uszkodzenie nerek – związek potwierdzony, ale mało znany, Dwa powody, dla których nie należy łączyć ibuprofenu i ASA, NLPZ są sobie nierówne, Ibuprofen. Kompendium farmaceuty.

 


Puenta:

Zanim wydasz którykolwiek z NLPZ upewnij się, czy pacjent nie cierpi na przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, układu krążenia czy niewydolność nerek.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl