Stosowanie NLPZ jest bezpieczne u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – do takiego, ważnego wniosku doszli duńscy naukowcy, którzy przez kilka tygodni analizowali stan zdrowia pacjentów zainfekowanych nowym koronawirusem. Jednocześnie wniosek ten jest istotny z punktu widzenia wcześniejszych doniesień z marca tego roku, które sugerowały (jak widać – niesłusznie), że ibuprofen oraz inne NLPZ mogą pogarszać przebieg COVID-19. 

 

Przebieg badania

 

Zespół dr. Antona Pottegarda zebrał informacje na temat wszystkich 9326 Duńczyków, u których w okresie od 27 lutego do 29 kwietnia 2020 roku wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 okazał się dodatni. Wykaz zawierał nie tylko informacje dotyczące stosowania NLPZ, ale także dane na temat hospitalizacji, śmiertelności, wentylacji mechanicznej i terapii nerkozastępczej. Okazało się, że 248 pacjentów (czyli 2,7%) zrealizowało receptę na NLPZ w ciągu 30 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa.

 


Wyniki

 

W badaniu nie wykazano żadnego związku pomiędzy terapią NLPZ a przebiegiem zakażenia. Wśród uczestników stosujących środki z tej grupy 6,3% zmarło, 24,5%. poddanych było krótkotrwałej hospitalizacji, a 4,9% zostało przyjętych oddziały intensywnej terapii.

Z kolei w grupie pacjentów zakażonych osób, które nie przyjmowały NLPZ, zmarło 6,1%, 21,2% było hospitalizowanych, a 4,7% przyjęto na intensywną terapię. Są to więc różnice nieistotne ani z punktu widzenia statystycznego ani – tym bardziej – z punktu widzenia klinicznego.

 


Ważny wniosek (w czasach pandemii)

 

Autorzy badania w krótkim podsumowaniu konkludują, że nie ma żadnego powodu, aby unikać NLPZ w trakcie pandemii. Z drugiej strony zawsze należy wziąć pod uwagę inne, dobrze udokumentowane działanie niepożądane tej powszechnej grupy leków, takie jak: ryzyko uszkodzenia przewodu pokarmowego, zwiększenie ciśnienia tętniczego czy niekorzystny wpływ na uszkodzenie nerek. Niesteroidowe leki przeciwzapalne powinny być stosowane w najniższej możliwej dawce przez możliwie najkrótszy czas u wszystkich pacjentów.  Więcej o kwestiach bezpieczeństwa związanych z terapią NLPZ w materiałach: NLPZ są sobie nierówne, NLPZ i uszkodzenie nerek – związek potwierdzony, ale mało znany, Ibuprofen. Kompendium farmaceuty.

 


Puenta:

Jeśli Twój pacjent ma wskazania do przyjmowania NLPZ i obawia się ich stosowania w kontekście gorszego przebiegu COVID-19, przedstaw najnowsze doniesienie naukowe, które taki związek neguje. Dodatkowo poinformuj, że NLPZ charakteryzują się częstymi działaniami niepożądanymi, które zawsze należy wziąć pod uwagę.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl