Steryd do nosa bez recepty - mometazon

 

Pod koniec czerwca rodzimą branżę farmaceutyczną obiegła informacja o zmianie kategorii dostępności mometazonu - stosowanego w leczeniu objawów alergicznego zapalania błony śluzowej nosa. W efekcie lek ten już niebawem będzie dostępny bez recepty.

 
Mometazon należy do grupy glikokortykosteroidów, które szeroko i w różnej postaci stosowane są w chorobach o podłożu zapalnym. Jedną z nich jest alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.


W badaniach klinicznych wykazano, że mometazon zmniejsza obrzęk, podrażnienie błony śluzowej nosa, kichanie, świąd i uczucie zatkanego nosa. Zmniejsza również ilość wydzieliny w jamie nosowej. Terapia – mimo wysokiej skuteczności – może być jednak obarczona ograniczeniami. Stąd też liczne wątpliwości farmaceutów dotyczące potencjalnego nadużywania przez pacjentów tej substancji przez pacjentów (na marginesie – istnieją już leki OTC stosowane w „podobnym” wskazaniu, które mogą powodować uzależnienie).

 

Mometazon bez recepty - co farmaceuta wiedzieć powinien?


Co farmaceuta powinien wiedzieć o pierwszym w Polsce sterydzie do nosa dostępnym bez recepty?
Przygotowaliśmy krótkie zestawienie z najważniejszymi informacjami dla pacjenta:

 • Lek powinien być stosowany tylko u osób dorosłych.
 • Zazwyczaj stosuje się 2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po opanowaniu objawów należy zmniejszyć dawkę do 1 aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego (również raz dziennie).
 • Sterydy donosowe działają z opóźnieniem, zwłaszcza jeśli porównamy je do miejscowych leków przeciwhistaminowych.
 • U części pacjentów pierwsze efekty terapeutyczne pojawiają się w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki. Pełną skuteczność obserwuje się jednak po ok. 2 dniach terapii.
 • Jeśli objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa nie ustąpią lub nie zmniejszą się po 2 tygodniach, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Mometazon do nosa może być przyjmowany maksymalnie przez miesiąc.
 • Lek bardzo rzadko powoduje objawy zaniku błony śluzowej nosa, ale pod warunkiem, że stosowany jest zgodnie zaleconym dawkowaniem, a terapia nie trwa miesiącami.
 • Lek bardzo rzadko powoduje również działania ogólnoustrojowe charakterystyczne dla sterydów, co nie oznacza, że wąskie, wybrane grupy chorych będą wolne od ich ryzyka. Każdego pacjenta należy więc potraktować indywidualnie.
 • Lek należy przyjmować z dużą ostrożnością u pacjentów z opryszczką. Osłabienie lokalnej bariery immunologicznej przez steryd może bowiem skutkować nasileniem objawów tego zakażenia. Najlepiej poczekać, aż objawy opryszczki ustąpią.
 • W czasie aplikacji aerozolu końcówka dozownika nie powinna dotykać błony śluzowej przegrody nosa, zaś sama jama nosowa powinna być oczyszczona z patologicznej wydzieliny.
   

Puenta:

Stosowanie sterydów donosowych może być bezpieczne pod warunkiem, że pacjent zastosuje się do wszystkich informacji uzyskanych w trakcie konsultacji z farmaceutą. Zapamiętaj powyższe informacje i przekaż je pacjentowi.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl