Leki nasenne a prowadzenie samochodu

 

Dane pochodzące z USA i Europy Zachodniej jednoznacznie wskazują, że jedną z głównych strategii zapobiegającym wypadkom samochodowym jest właściwie leczenie bezsenności. Na pierwszy rzut oka zależność ta wydaje się nieco przesadzona, bowiem każdy wie, że do głównych czynników ryzyka wypadków należy przede wszystkim nadmierna prędkość oraz jazda pod wpływem alkoholu. Jednak wszelkie dostępne dane naukowe wskazują, że leki nasenne - szczególnie jeśli przyjmowane są bez kontroli lekarza lub farmaceuty - także mogą w istotnym stopniu przyczynić się do kolizji na drogach.

 
Czy wiecie, że ryzyko spowodowania wypadku jest takie samo pod wpływem benzodiazepin, jak przy stężeniu alkoholu we krwi na poziomie 0,5-0,9 promila, zaś z drugiej strony brak snu przez 17 godzin jest ekwiwalentem stężenia etanolu na poziomie 0,5 promila?

 

Leki nasenne - po jakim czasie można prowadzić samochód?


Co więc robić? Czy osoby z bezsennością skazane są na ciągłe zaburzenia koncentracji w ciągu dnia? Okazuje się, że nie, ale istotny jest dobór właściwego leku nasennego oraz informacja (od farmaceuty!) po jakim czasie można prowadzić auto. Najważniejsza pod tym względem jest długość działania poszczególnych substancji czynnych. Oto krótka ściągawka dla farmaceutów.

 

Grupa leków Substancja czynna

Długość działania leku

[w godzinach]*

Benzodiazepiny Estazolam 4 do 6
  Temazepam 7 do 22
  Alprazolam 20 do 32
  Diazepam 20 do 100!
Leki z klasy „3Z” Zaleplon 2-3
  Zolpidem 4-6
  Zopiklon 12
Leki przeciwhistaminowe Hydroksyzyna 24 – 96
Inne leki Trazodon 24
 
*Długość działania leku może ulec zmianie – uwarunkowana jest bowiem wieloma czynnikami np. wrażliwością osobniczą pacjenta, obecnością chorób współistniejących, innymi jednocześnie stosowanymi lekami, a także faktem czy dany lek posiada aktywne metabolity.

 

 

Puenta:

Realizując receptę na lek nasenny, poinformuj pacjenta, kiedy może prowadzić samochód, niezależnie czy masz do czynienia z kierowcą rajdowym, czy nie.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl