Bohaterem kolejnej odsłony naszego cyklu jest cząsteczka, której specjalnie przedstawiać nie trzeba. Sildenafil – bo o nim mowa – jest chyba jedną z najczęściej komentowanych, analizowanych i reklamowanych substancji czynnych na rodzimym rynku farmaceutycznym. Ostatnio bez recepty pojawiła się wyższa dawka tego preparatu, co wśród farmaceutów (znów) znów wzbudziło szereg kontrowersji. Czy sildenafil rzeczywiście jest bezpieczny dla pacjenta? Przyjrzyjmy się poniższym punktom.

 

Ból głowy

 

Jest to niewątpliwie najczęstsze działanie niepożądane sildenafilu. Może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów. Objawowi temu towarzyszy wrażenie gorąca w okolicy twarzy, uczucie pełności nosa, przekrwienia oka, biegunka, nudności, wymioty czy zawroty głowy.

 

Problemy ze wzrokiem

 

Sildenafil hamuje rodopsynazę – enzym uczestniczący w procesie przekazywania impulsów nerwowych z oka do ośrodkowego układu nerwowego. Chociaż efekt nie jest uznawany za częsty, może okazać się groźny – literatura naukowa odnotowała bowiem przypadki całkowitej utraty wzroku w wyniku stosowania preparatu (bądź też w wyniku przedawkowania). Problemy te mogą także przyjąć postać niegroźnej nadwrażliwości na światło, nieostrego widzenia, ubytków pola widzenia czy zmiany percepcji barw (tzw. widzenie na niebiesko).

 

Priapizm

 

Wykazano, że w wyniku długotrwałego stosowania sildenafilu może dojść do rozwoju tolerancji na lek. To z kolei wymaga zażywania wyższych dawek, co może prowadzić do częstszego przedawkowywania substancji czynnej i rozwoju wtórnej impotencji. Nierzadko objawem przedawkowania jest, uznawany mylnie za korzystny efekt, przedłużony do 6 godzin wzwód (tzw. priapizm), którego nie można się pozbyć mimo odbycia kilku stosunków płciowych z rzędu.

 

Przeciwwskazania

 

Lista bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania sildenafilu obejmuje przede wszystkim szeroką gamę schorzeń o podłożu kardiologicznym m. in.: chorobę wieńcową, niestabilną dławicę piersiową, ciężką niewydolność serca, przebyty udar lub zawał serca, niskie ciśnienie tętnicze (sildenafil, wykazując właściwość rozszerzania naczyń powoduje niewielkie, przemijające obniżenie ciśnienia krwi). Lista ta nie kończy się jednak na powikłaniach sercowo-naczyniowych. Mówiąc o przeciwwskazaniach warto także wspomnieć o dziedzicznych zmianach degeneracyjnych w obrębie siatkówki czy ciężkich chorobach wątroby.

 


Puenta:

Działania niepożądane sildenafilu obejmują nie tylko problemy kardiologiczne, ale także mniej znane, ale równie częste bóle głowy (czasem silne), problemy ze wzrokiem i priapizm. Informacja o nich jest także o tyle istotniejsza, gdyż lek ten bez recepty jest od niedawna.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl