Pobierz słownik przydatny w czasie obsługi pacjenta posługującego się językiem ukraińskim.

Najczęściej używane w aptece zwroty wraz z zapisem fonetycznym

Opracowany przez farmaceutkę z Ukrainy. 

 


 

 

 

Słownik przygotowany przez PHARMINDEX Poland Sp. z o.o., www.pharmindex.pl

Zakaz kopiowania bez logotypu PHARMINDEX.