Kliknij strzałkę lub przesuń slajd powyżej by wyświetlić kolejną stronę

 

 

Piśmiennictwo:

 

  1. Głodkowska-Mrówka. Jak leczyć zapalenie gardła dobie antybiotykooporności? Kurier Medyczny 2019 Armstrong G., Pinner R.; Outpatient visits for infectious diseases in the United States, 1980 through 1996. Arch Intern Med. 1999;104:911-7.
  2. Armstrong G., Pinner R.; Outpatient visits for infectious diseases in the United States, 1980 through 1996. Arch Intern Med. 1999;104:911-7.
  3. Gonzales R., Steiner J., Sande M.: Antibiotic prescribing for adults with colds, upper respiratory tract infections and bronchitis by ambulatory care physicians. JAMA 1997;278:901-4.
  4. Ernest Kuchar. Miejscowe leczenie zapaleń gardła. Puls Medycyny.
  5. Hryniewicz W. (red.): Ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych. W: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. Wyd. Narodowy Instytut Leków 2016: 45-63.
  6. Koburger T i wsp.: „Standardized comparison of antiseptic efficacy of triclosan, PVP-iodine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide and chlorhexidine digluconate”; J Antimicrob Chemother 2010; 65: 1712-1719.
  7. Ghannoum MA i wsp.: „Antimycotic effects of octenidine and pirtenidine”; Journal of Antimicrobial Chemotherapy (1990), 25, 237-245.
  8. Junka A i wsp.: „Efficacy of antiseptics containing povidone-iodine, octenidine dihydrochloride and ethacridine lactate against biofilm formed by Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus measured with the novel biofilm-oriented antiseptics test; Int Wound J 2014; 11:730-734.
  9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Octeangin.
  10. Narodowy Instytut Leków.

 

 

Skrócona informacja o leku Octeangin: 

Nazwa: Octeangin. Skład: Każda pastylka twarda zawiera 2,6 mg dichlorowodorku oktenidyny (Octenidinum dihydrochloridum). Substancje pomocnicze, które mają istotne znaczenie dla właściwego stosowania produktu leczniczego: Każda pastylka twarda zawiera 2,57 g izomaltu. Postać farmaceutyczna: pastylki twarde. Wskazanie: Krótkotrwałe uzupełniające leczenie zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła z typowymi objawami, takimi jak ból, zaczerwienienie i obrzęk. Octeangin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat. Dawkowanie: Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat - jedną pastylkę twardą powoli rozpuścić  w jamie ustnej co 2-3 godziny. Maksymalna dawka wynosi 6 pastylek twardych na dobę. Sposób podawania: na błonę śluzową jamy ustnej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeśli objawy utrzymują się przez ponad 4 dni zaleca się ponowną diagnostykę i ocenę leczenia. Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego. Octeangin zawiera w pastylce twardej 2,57 g izomaltu (E 953) jako substytut cukru. Wartość energetyczna izomaltu to 2,3 kcal/g. Izomalt może działać lekko przeczyszczająco. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Działania niepożądane: Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): reakcje alergiczne. Zaburzenia żołądka i jelit: Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i żołądka, takie jak zaburzenia smaku, suchość w jamie ustnej, niestrawność, nudności lub ból brzucha. Podmiot odpowiedzialny: M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, Polska. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez URPL nr: 24919. Kategoria dostępności: Rp – Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 2.11.2020 r.