Cukrzyca typu 2 - refundacja

 

W tytule artykułu nadal zawarte jest pytanie (gdyż nowa lista refundacyjna wchodzi w życie od listopada 2019), jednak wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że odpowiedź na nie będzie twierdząca. Na szczęście. Cukrzyca typu 2 przez wiele środowisk (głównie środowisk pacjentów) uznawana była bowiem za jedną z najbardziej „zaniedbanych” chorób przewlekłych przez Ministerstwo Zdrowia i specjalistów z zakresu refundacji leków.

 

Do tej pory, ponieważ teraz, za sprawą leków określanych jako flozyny ma się to zasadniczo zmienić. Pora więc, aby przyjrzeć się jak te leki działają, jak w ich kontekście wyglądają wyniki badań oraz którym dokładnie grupom pacjentów przysługuje refundacja.

 

Flozyny

 

Flozyny to inaczej inhibitory SGLT-2, czyli związki hamujące aktywność białka występującego w nerkach i odpowiadającego za wchłanianie zwrotne glukozy z moczu do krwi. Mimo skomplikowanego nazewnictwa, ich mechanizm działania jest bardzo prosty - redukują one glikemię poprzez zwiększenie wydalania cukru z moczem.

 

Flozyny - wyniki badań

 

Badania nad flozynami są liczne, a jedno z najistotniejszych (badanie DAPA-HF) wskazuje na znaczące zmniejszenie ryzyka niewydolności serca – częstego i – niestety – cichego zabójcę wielu diabetyków. Wyniki cytowanego badania opublikowanego niedawno podczas tegorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Paryżu. Wykazano wówczas, że stosowanie dapagliflozyny (czyli jednego z przedstawicieli inhibitorów SGLT-2) zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca i zgonu sercowo-naczyniowego o ponad 20 proc. a zgonu z dowolnej przyczyny o 17 proc.

 

Przełomowe jednak jest to, że terapia okazała się skuteczna zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez… cukrzycy, co w niedługim czasie zapewne pozwoli zaklasyfikować flozyny również jako leki stricte kardiologiczne.

 

Flozyny - wskazania refundacyjne

 

Grupa flozyn, oprócz wspomnianej dapagliflozyny obejmuje również kanagliflozynę i empagliflozynę.

Refundacja od 2 listopada 2019 r. obejmie całą grupę.

Ważne jest jednak, aby w tym kontekście zwrócić szczególną uwagę na wskazania refundacyjne.

Obejmą one bowiem tylko część pacjentów z cukrzycą typu 2.


Flozyny będą dostępne dla pacjentów z cukrzycą typu 2 przed włączeniem insulinoterapii, leczonych wcześniej co najmniej 2 doustnymi lekami hipoglikemizującymi, z hemoglobiną glikowaną co najmniej 8 % i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

 

 

Puenta:

Postaraj się dokładnie przeanalizować najbliższą listę refundacyjną. Jeśli znajdą się na niej flozyny, sprawdź wskazania refundacyjne.

Preparaty te prawdopodobnie będą dostępne ze zniżką dla chorych z cukrzycą typu 2 (ale przed insulinoterapią), którzy:

  • wcześniej byli leczeni co najmniej 2 doustnymi lekami hipoglikemizującymi
  • posiadają hemoglobinę glikowaną na poziomie co najmniej 8 %
  • posiadają bardzo wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl

 


 

Inne doniesienia naukowe i wytyczne znajdziesz:

W nadciśnieniu już tylko leki złożone?

Czy mamy do czynienia z rewolucją w leczeniu astmy?