Leki złożone w leczeniu nadciśnienia

 

To o czym kiedyś dyskutowało się wyłącznie na konferencjach naukowych, dziś stało się faktem i na stałe weszło do codziennej praktyki. Mowa o terapii nadciśnienia tętniczego z zastosowaniem kilku substancji czynnych (najczęściej: dwóch lub trzech) w 1 postaci farmaceutycznej.

Obecnie – zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienie Tętniczego (PTNT) z maja 2019 r. i rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2018 r. – jest to preferowana strategia leczenia większości pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

 

Skąd taka zmiana? Podstawą do wydania nowych rekomendacji były dane epidemiologiczne, które wskazują, że niemal 70-80 proc. wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wymaga stosowania 2 leków, zaś 20-30 proc. chorych potrzebuje kombinacji aż 3 substancji czynnych.

 
W jaki sposób należy łączyć leki hipotensyjne?

 

Podstawą jest zasada:

  • kojarzymy cząsteczki o różnych mechanizmach działania,
  • unikamy substancji oddziałujących na te same lub podobne punkty uchwytu.

Należy również pamiętać, że podstawą leczenia nadciśnienia powinny być preparaty wpływające na układ renina – angiotensyna – aldosteron (RAA), a więc ACE-inibitory lub sartany. Dopiero do nich – w zależności od wyników terapii – dołączamy substancje z innych grup. W dobry sposób ilustruje to poniższy schemat:

 

Nadciśnienie tętnicze - leki złożone

 

SPC - Single Pill Combination – 1 tabletka z kilkoma substancjami czynnymi
Algorytm leczenia nadciśnienia tętniczego zgodnie z wytycznymi PTNT 2019

 

Dlaczego obecnie preferuje się leki złożone?

 

„Zamknięcie” kilku substancji czynnych w 1 tabletce istotnie ułatwia dawkowanie leków, a tym samym zwiększa stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Dzięki temu mamy do czynienia z lepszą kontrolą nadciśnienia tętniczego i szybszym osiągnięciem celu terapeutycznego.

 

Przypomnienie  - granicą, przy której diagnozuje się nadciśnienie 1. stopnia w u większości chorych w Europie jest 140/90 mm Hg.

Więcej w artykule: Kiedy możemy mówić o nadciśnieniu tętniczym?

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl