Lista leków nasilających niewydolność serca

 

Niewydolność serca – zgodnie z definicją – to choroba, w której typowe dolegliwości jak duszności, kaszel nocny, kołatanie serca, obrzęki kończyn czy długotrwałe i postępujące zmęczenie  - są związane z (często trwałą) przebudową mięśnia sercowego.

Choroba ta ma wiele przyczyn, często posiadają one wspólny mianownik z innymi objawami kardiologicznymi, jednak zawsze związana będzie z niedostateczną zdolnością pompowania przez serce odpowiedniej ilości krwi na tzw. „obwód”. W konsekwencji do poszczególnych narządów dociera zbyt mało tlenu niezbędnego do ich funkcjonowania lub też zbyt dużo krwi zalega w narządach ciała.

 

Mało kto wie, ale wśród czynników, które mogą nasilać lub nawet powodować niewydolność serca są również leki.

W poniższym zestawieniu zaprezentowaliśmy listę najważniejszych preparatów, których w przebiegu tej choroby należy po prostu unikać wraz z farmakologicznym uzasadnieniem.

 

Jaka jest tu rola farmaceuty? Jest bardzo prosta – często wystarczy przejrzysta informacja edukująca pacjenta z niewydolnością serca na temat zagrożeń związanych z daną terapią lub stosowaniem danego suplementu diety, bowiem ta druga grupa specyfików nie jest również wolna od zagrożeń dla mięśnia sercowego.

 

Leki nasilające objawy niewydolności serca


Oto ich lista:

 1. NLPZ – pamiętajmy, że grupa ta wpływa również na pracę nerek. Z powodu retencji wody i sodu w tym narządzie, wzrasta ryzyko dekompensacji pracy serca.
 2. Antagoniści wapnia - osłabiają siłę skurczu mięśnia sercowego.
 3. Niektóre antybiotyki np. klarytromycyna czy moksifloksacyna – powodują istotne zaburzenia rytmu serca – już po pierwszej dawce.
 4. Metformina (ale tylko u pacjentów z umiarkowaną lub zaawansowaną postacią niewydolności serca) - zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kwasicy mleczanowej.
 5. Cilostazol - może powodować tachykardię.
 6. Amfetamina oraz jej pochodne - z uwagi na gwałtowne wzrosty ciśnienia tętniczego.
 7. Itrakonazol – z tego samego powodu, co antagoniści wapnia – z uwagi na ryzyko osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego.
 8. Glikokortykosteroidy - tak samo jak NLPZ (ale silniej!) wpływają na pracę nerek.
 9. Miłorząb japoński, escyna, czosnek i szałwia czerwona ze względu na ryzyko wystąpienia krwawień.
 10. Johimbina, ze względu na działanie sympatykomimetyczne (przypominające aktywność farmakologiczną pseudoefedryny).
 11. Wyciąg z dziurawca – istotnie obniża skuteczność digoksyny – jednego z podstawowych leków rekomendowanych w niewydolności serca.
 12. Błonnik pokarmowy – patrz wyżej :(

 

Puenta:

W trakcie konsultacji z pacjentem cierpiącym na niewydolność serca, zapytaj o jednocześnie stosowane leki. Jeśli będą to m. in. preparaty z powyższej listy, poinformuj, że mogą one istotnie nasilać objawy chorób serca. Weź pod uwagę, że w części przypadków (np. suplementów diety) będzie istniała możliwość ich odstawienia bez szkody dla chorego. Pamiętaj jednak, że niektóre jednocześnie stosowane preparaty mogą przepisane przez lekarza, dlatego w tym przypadku poinformuj o konieczności ponownej konsultacji.

 

Opracował zespół zatrzymajpacjenta.pl