Żeń-szeń - interakcje z lekami

 

Ta rosnąca głównie w Korei, wschodnich Chinach i w Nepalu bylina jest świetnym (oraz co ważne doskonale przebadanym) panaceum stosowanym m. in. w stanach nadmiernego przeciążania, wyczerpania i osłabienia. Żeń-szeń (Panax-ginseng), bo to on jest bohaterem artykułu wykazuje działanie wzmacniające, poprawia koncentrację, wydolność fizyczną i psychiczną, pamięć oraz pomaga w okresie rekonwalescencji. Preparaty na jego bazie w Polsce są dostępne jedynie w postaci suplementów diety, co oznacza m. in. że producent może nie umieścić informacji o ważnych interakcjach. A te w przypadku żeń-szenia są bardzo istotne.

 

Z jakimi preparatami żeń-szeń wchodzi w niekorzystne interakcje, oraz jakie niesie to za sobą konsekwencje? Oto najważniejsze przykłady.

 

Żeń-szeń a leki przeciwdepresyjne

 

I to zarówno te starszej generacji (np. inhibitory monoaminooksydazy), jak również SSRI (inną interakcję tej powszechnej grupy leków opisuje materiał: Co ma wspólnego wermut z antydepresantami?). Ich jednoczesne stosowanie z żeń-szeniem może prowadzić do nadmiernego pobudzenia, objawów grypopodobnych (np. ból gardła, dreszcze) oraz bezsenności. Z tej samej przyczyny żeń-szenia nie należy podawać łączenie z preparatami z kofeiną oraz tauryną.

 

Żeń-szeń a leki kardiologiczne

 

Żeń-szeń jest stymulatorem aktywności ośrodkowego układu nerwowego – może więc wpływać na wzrost ciśnienia tętniczego. Surowiec ten tym samym będzie więc obniżał skuteczność leków hipotensyjnych, niezależnie od tego, czy lekarz przepisał sartany, ACE-inibitory, beta-blokery, diuetyki czy antagonistów kanału wapniowego.

 

Żeń-szeń a leki przeciwcukrzycowe

 

Mowa tu nie tylko o akarbozie, metforminie (więcej o tej cząsteczce w artykule: Wszystko to, co chcielibyście wiedzieć o metforminie) i powoli odchodzących do przeszłości pochodnych sulfonylomocznika, ale także prawdopodobnie o wszystkich rodzajach insulin. W przypadku długotrwałego łączenia ich z żeń-szeniem częściej może dochodzić do niekorzystnych epizodów hipoglikemii (pamiętajmy bowiem, że surowiec ten również wykazuje potencjał obniżający poziom cukru we krwi).

 

Żeń-szeń a leki wpływające na proces krzepnięcia 

 

Interakcja ta jest (niestety) bardzo dobrze udokumentowana. Wykazano, że żeń-szeń może nasilać przeciwzakrzepowe działanie nie tylko warfaryny i acenokumarolu, ale także nowszych leków – apiksabanu i riwaroksabanu. Nasz pacjent powinien być więc niezwykle czujny, jeśli zauważy u siebie m. in. krwawienia z nosa, ogólne złe samopoczucie, osłabienie, znacznie wydłużony czasu krzepnięcia krwi, krwiaki podskórne czy smoliste zabarwienie stolca. Wystąpienie takich objawów powinno skłonić go do szybkiej konsultacji z lekarzem.

 


Puenta:

Przed wydaniem suplementu diety zawierającego żeń-szeń zapytaj czy pacjent stosuje: leki kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, przeciwdepresyjne bądź preparaty wpływające na krzepnięcie krwi. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca zaproponuj: albo czasowe odstawienie preparatu z żeń-szeniem, albo zachowanie maksymalnego odstępu czasowego pomiędzy suplementem diety, a lekiem. Opcja pierwsza w tym przypadku jest bardziej rekomendowana.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl