Zgaga po SSRI

 

Zgaga, ból brzucha, niestrawność, krwawienia ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego jako efekty polekowe przywołują na myśl przede wszystkim działania niepożądane NLPZ. I o nich przeczytasz w materiale NLPZ są sobie nierówne.

Tymczasem, powikłania ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego nie są jedynie „aspektem” zarezerwowanym dla leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, ale także – i tutaj pojawi się pewnie element zaskoczenia – dla leków przeciwdepresyjnych, a ściślej dla selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

 

Dlaczego SSRI powodują zgagę?

 

Odpowiedź wydaje się dość skomplikowana. Ale nie dla farmaceuty 😊

Kluczem do zrozumienia mechanizmu powikłań ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów stosujących SSRI jest znany od dawna fakt, że leki te wpływają na płytki krwi, i co za tym idzie na całą hemostazę (czyli ogół procesów mających na cele utrzymanie płynności i prawidłowego przepływu krwi w układzie krążenia).

 

Rola trombocytów

 

Odgrywają one istotną rolę istotną w tamowaniu krwawień, jakie mogą pojawić się np. w układzie trawiennym. Wykazano, że trombocyty używają w tym celu serotoniny i czerpią ją właśnie za pomocą hamowanego pod wpływem SSRI wychwytu zwrotnego. Długotrwałe stosowanie leków przeciwdepresyjnych będzie więc się wiązało ze znacznie zmniejszonym napływem serotoniny do płytek krwi, co z kolei może zwiększać ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

 

SSRI - terapia osłonowa

 

Dlatego też – nie bez powodu – część rekomendacji wskazuje, aby tzw. terapia osłonowa (zwana inaczej gastroprotekcyjną) towarzyszyła nie tylko stosowaniu NLPZ, ale również SSRI.

Wskazują na to badania przeprowadzone m. in. u chorych z innymi czynnikami ryzyka powikłań gastroenterologicznych np. u osób, które przebyli wcześniej chorobę wrzodową lub refluksową.

 


Pointa:

Leki z grupy SSRI mogą powodować objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (zgagę, bóle brzucha, niestrawność lub nawet krwawienia) niemal równie często jak NLPZ. Jeśli więc Twój pacjent skarży się na powyższe dolegliwości (nawet sporadycznie!) lub/i przebył chorobę wrzodową w przeszłości, niezwłocznie zaproponuj leczenie osłonowe (gastroprotekcyjne).

Badania wskazują, że w tym aspekcie największą skutecznością odznaczają się inhibitory pompy protonowej (IPP).

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl