Wiemy już, że właściwe prowadzenie terapii nadciśnienia tętniczego uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Należy do nich stopień przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów, potencjalne działania niepożądane leków czy regularne badania kontrolne. Nie jest to jednak koniec. Duży wpływ ma także tzw. dobowy rytm ciśnienia, który poznaliśmy dzięki upowszechnieniu metody ABPM (ambulatory blood pressure monitoring), czyli całodobowej metody pomiaru ciśnienia.

 

Zgodnie z ostatnimi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) docelowe wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia powinny wynosić mniej niż 140/80 mmHg i nie niżej niż 130/70 mmHg. Z kolei w przypadku osób po 80 roku życia zaleca się jeszcze ostrożniejsze obniżanie skurczowego ciśnienia tętniczego do wartości poniżej 150 mmHg. Analizując podane wartości nasuwa się pytanie, którą z 5 głównych grup leków hipotensyjnych wybrać, aby ciśnienie tętnicze u osób starszych utrzymywało się na optymalnym poziomie. Wytyczne PTNT wskazują tutaj leki moczopędne, wśród których wyróżnia się indapamid, należący do klasy diuetyków tiazydopodobnych1.

 

Pomimo podobieństwa objawów klinicznych odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Dna moczanowa i dna rzekoma, to dwie różne choroby.

 

Indapamid od lat postrzegany jest jako jeden z ważniejszych (jak nie najważniejszy!) preparatów moczopędnych, które znalazły zastosowanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Co o tym zdecydowało?

KOMUNIKAT PRASOWY MINISTERSTWA ZDROWIA I NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ
 
Farmaceuci i apteki są jednym z mocnych filarów systemu ochrony zdrowia w Polsce. Odwiedzane przez dwa miliony pacjentów dziennie, zapewniają bezpieczeństwo lekowe nie tylko w dobie pandemii. Z uwagi na sygnalizowane od wielu lat problemy, ograniczenia czy zjawiska patologiczne, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska zdecydowali o podpisaniu w dniu 5.10.2020 r. strategicznego dokumentu ramowego, który definiuje te negatywne elementy, jednocześnie zakreślając ramy czasowe potrzebne do ich rozwiązania i naprawy.

 

Dna moczanowa to choroba spowodowana odkładaniem się w tkankach kryształów moczanu sodu. Z reguły zajmuje ona stawy, czego skutkiem są silne dolegliwości bólowe, obrzęki oraz ograniczenie ruchomości zajętego stawu. To jednak nie koniec.

Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli średnie wartości ciśnienia tętniczego (wyliczone co najmniej z dwóch pomiarów dokonanych podczas co najmniej dwóch różnych wizyt) są równe lub wyższe niż 140 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego. Tak mówią wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z 2019 r.  

Funkcje poznawcze (z ang. cognitive function), znane także jako procesy poznawcze to cały szereg cech, umiejętności służących do nabywania wiedzy, doskonalenia umiejętności i kształtowania rzeczywistości np. poprzez relacje z innymi. Można je klasyfikować na bardzo wiele sposobów.

 

Stosowanie NLPZ jest bezpieczne u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – do takiego, ważnego wniosku doszli duńscy naukowcy, którzy przez kilka tygodni analizowali stan zdrowia pacjentów zainfekowanych nowym koronawirusem. Jednocześnie wniosek ten jest istotny z punktu widzenia wcześniejszych doniesień z marca tego roku, które sugerowały (jak widać – niesłusznie), że ibuprofen oraz inne NLPZ mogą pogarszać przebieg COVID-19. 

 

Interakcje leków są jednym z ważniejszych tematów poruszanych na łamach naszego serwisu. Dziś podsumowuje jedną z istotnych zależności, jaką spotyka się w praktyce farmaceutycznej, a mianowicie interakcje leków z preparatami ziołowymi. Zerknijcie na pierwszą część tabeli podsumowującej interakcje.