Komunikaty URPL do fachowych pracowników ochrony zdrowia.

Decyzje GIF o dopuszczeniu, wycofaniu i wstrzymaniu w obrocie produktów leczniczych.

Informacje CSIOZ dotyczące e-recepty. Wszystko w jednym miejscu.

 
Miej pełną wiedzę o lekach. Zatrzymaj pacjenta.

Do GIF wpłynął drogą elektroniczną Rapid Alert klasy II z Fińskiej Agencji Leków Fimea, dotyczący prewencyjnego wycofania wskazanych serii produktów leczniczych, które mogą być obarczone wadą jakościową inhalatora Easyhaler w zakresie komory zbiorczej, w której znajduje się proszek do inhalacji.

W związku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze:

 

Formoterol Easyhaler (Formoteroli fumaras dihydricus),

12 mcg/dawkę odmierzoną, proszek do inhalacji

numer serii 2006402; termin ważności: 05.2022
numer serii 2035257; data ważności: 11.2022

podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation w Finlandii

Data publikacji: 04.03.2021
Źródło: GIF

Do GIF wpłynął drogą elektroniczną Rapid Alert klasy II z Fińskiej Agencji Leków Fimea, dotyczący prewencyjnego wycofania wskazanych serii produktów leczniczych, które mogą być obarczone wadą jakościową inhalatora Easyhaler w zakresie komory zbiorczej, w której znajduje się proszek do inhalacji.

W związku z powyższym Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

 

Bufomix Easyhaler (Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus),

320 mcg + 9 mcg/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

numer serii: 2032584; data ważności: 10.2022

podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation w Finlandii

 

Pełna treść decyzji w załączniku.

 

Data publikacji: 04.03.2021
Źródło: GIF

Wróć do

 

  Komunikaty