Nazwa produktu leczniczego: Debridat, 7,87 mg/g, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG; importer równoległy: InPharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Rodzaj decyzji: Wycofanie z obrotu
Źródło: GIF
Pobierz (PDF)

Wróć do

 

  Komunikaty