Nazwa produktu leczniczego: Ranitydyna Aurovitas
Podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Rodzaj decyzji: Wycofanie z obrotu
Źródło: GIF
Pobierz (PDF)

Wróć do

 

  Komunikaty