Nazwa produktu leczniczego: Triderm
Podmiot odpowiedzialny: Podmiot uprawniony do importu równoległego: PharmaVitae Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Leśnej
Rodzaj decyzji: Wycofanie z obrotu
Źródło: GIF
Pobierz (PDF)

Wróć do

 

  Komunikaty