Chlorochina i hydroksychlorochina, dwie substancje czynne stosowane w lekach  zatwierdzonych do leczenia malarii i niektórych chorób autoimmunologicznych, są obecnie badane na całym świecie w kierunku ich wykorzystania do  leczenia choroby koronawirusowej (COVID-19). Jednak skuteczność w leczeniu COVID-19 nie została jeszcze wykazana w badaniach.

Europejska Agencja Leków (EMA) podkreśla, że bardzo ważne jest, aby pacjenci i pracownicy ochrony zdrowia stosowali chlorochinę i hydroksychlorochinę tylko zgodnie z zatwierdzonymi wskazaniami, w ramach badań klinicznych lub krajowych  programów pilnej pomocy  leczenia COVID-19.

Zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina mogą powodować poważne działania niepożądane, szczególnie w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi lekami. Nie wolno ich stosować bez recepty i bez nadzoru lekarza.

EMA wskazuje także na fakt, że chlorochina i hydroksychlorochina są istotnymi lekami dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi.

Przypomina się pacjentom, aby stosowali chlorochinę lub hydroksychlorochinę tylko jeśli została ona przepisana przez lekarza w związku z występującą chorobą.

W przypadku COVID-19 cholochinę i chydroksychlorochinę należy stosować zgodnie z ustalonymi krajowymi protokołami i zatwierdzoną ulotką dla pacjenta oraz Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Prezes Urzędu Rejestracji                 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych                 

/-/ Grzegorz Cessak                     

 

Przydatne linki:

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-chloroquine-hydroxychloroquine-only-be-used-clinical-trials-emergency-use-programmes

Rodzaj decyzji: Inne
Źródło: URPL
Pobierz (PDF)

Wróć do

 

  Komunikaty