Pharmindex.pl poprosił ekspertów o rozszyfrowanie składu.

Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności związane z epidemią COVID-19, Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w aptekach ogólnodostępnych nie powinny się w tym czasie odbywać.

 

Z uwagi na coraz więcej „twardych” dowodów naukowych sugerujących, że koronawirus SARS-CoV-2 może przenosić się również drogą oczną, głos w tej sprawie zabrało także Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO).

 

Co prawda zmiany skórne nie znalazły się w początkowym zestawieniu najbardziej powszechnych objawów COVID-19 (więcej w artykule: Wszystko o objawach COVID-19), to coraz większa liczba klinicystów na całym świecie przyjmuje, że objawy dermatologiczne występują u zainfekowanych znacznie częściej niż na początku postulowano. Świadczy o tym przede wszystkim coraz większa liczba doniesień naukowych, głównie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, sugerujących nie tylko ich coraz większą powszechność, ale także ogromną różnorodność. Niestety nie ułatwia to postawienia trafnej diagnozy.

 

Chociaż glikokortykosteroidy, niezależnie czy stosowane są w formie doustnej, dożylnej, wziewnej czy donosowej, mogą wykazywać działanie immunosupresyjne, ich stosowania nie należy przerywać w obawie przez zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Tak jednoznaczne wnioski można wysnuć z opublikowanego niedawno Stanowiska grupy ekspertów grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii. Dla przypomnienia cytowaliśmy je już w artykule: COVID-19 a alergia – zalecenia dla pacjentów.

 

Wraz ogłoszeniem pandemii COVID-19 przez Światową Organizację Zdrowia niemal jednocześnie media obiegła informacja, iż 2 kluczowe grupy leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca, czyli sartany i ACE-inhibitory mogą istotnie ułatwiać zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jak jest naprawdę? Oto dane naukowe, wytyczne towarzystw naukowych oraz stanowisko Europejskiej Agencji Leków (EMA), które jednoznacznie wskazują, aby w dobie pandemii COVID-19 te 2 kluczowe terapie kardiologiczne nie powinny być odstawiane.

 

Na początku kwietnia Polskie Towarzystwo Alergologiczne (notabene, jako jedno z pierwsze towarzystw naukowych na świecie zajmujących się problematyką astmy i alergii) wydało specjalny dokument, który podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz progresji COVID-19 u chorych z różnymi alergiami. Konsensus ten jest obecnie o tyle istotny, gdyż początek wiosny dla wielu chorych to także początek oddziaływania wielu różnych czynników wywołujących alergie. Oto jego najważniejsze punkty.

 

Chlorochina oraz jej pochodna hydroksychlorochina w czasach pandemii COVID-19 zyskały niebywały rozgłos. Wszystko za sprawą nowego wskazania terapeutycznego, jakim jest: leczenie wspomagające w zakażeniach koronowirusami typu beta, takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 (co zresztą skomentowaliśmy w materiale: Kompendium Farmaceuty. Chlorochina). Mało który z naszych pacjentów pamięta jednak, że substancje te obecne są na rynku farmaceutycznym od bardzo wielu lat, i to nie tylko w obszarze leczenia zakażeń i wirusologii, ale m. in. w reumatologii (terapia różnych postaci tocznia rumieniowatego czy reumatoidalnego zapalenia stawów).

 

Nadciśnienie tętnicze obecnie traktowane jest jako najczęstsze schorzenie współistniejące w przebiegu COVID-19. Według jednego z raportów opublikowanych ostatnimi czasy m. in. przez włoski resort zdrowia choroba ta występuje nawet u 74 % pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2 (dla porównania cukrzyca dotyczy 34 % chorych).

Wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych dla maseczek przeznaczonych dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID 19.