Chlorochina oraz jej pochodna hydroksychlorochina w czasach pandemii COVID-19 zyskały niebywały rozgłos. Wszystko za sprawą nowego wskazania terapeutycznego, jakim jest: leczenie wspomagające w zakażeniach koronowirusami typu beta, takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 (co zresztą skomentowaliśmy w materiale: Kompendium Farmaceuty. Chlorochina). Mało który z naszych pacjentów pamięta jednak, że substancje te obecne są na rynku farmaceutycznym od bardzo wielu lat, i to nie tylko w obszarze leczenia zakażeń i wirusologii, ale m. in. w reumatologii (terapia różnych postaci tocznia rumieniowatego czy reumatoidalnego zapalenia stawów).

 

Bardzo duży popyt na oba leki spowodował, że pacjenci, którzy stosowali je dotychczas z powodu chorób reumatycznych niemal z dnia na dzień stracili dostęp do istotnej dla siebie terapii, co spotkało się z mocnym komentarzem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Ministerstwa Zdrowia.

 

Oto jego najważniejsze punkty:

 

  • Obecnie na całym świecie trwają badania mające ocenić rzeczywistą skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny w nowym wskazaniu. Dlatego możliwe jest, że ulegnie ono jeszcze zmianie.
  • Stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny, szczególnie w dużych dawkach, może nieść ze sobą ryzyko retinopatii i nieodwracalnej utraty wzroku. Pacjenci, którzy mają okulistyczne przeciwwskazania nie powinni przyjmować żadnego z preparatów.
  • Chlorochina w mniejszym stopniu może także powodować zaburzenia kardiologiczne, neurologiczne (możliwe osłabienie mięśni) i hematologiczne (przy długotrwałym stosowaniu należy zalecić monitorowanie obrazu krwi).
  • Rekomenduje się, aby rozpoczęcie terapii ze wskazań reumatologicznych było inicjowane przez specjalistę reumatologa.
  • Odstawienie chlorochiny przez pacjentów reumatologicznych może skutkować ich gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia. Z kolei niewłaściwie kontrolowana układowa choroba tkanki łącznej i zapalna choroba stawów wiąże się ze zwiększoną podatnością na infekcje.

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

 

Do powyższego nawiązuje także obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. o następującej treści:

zakazuje się ordynowania w celu wydania w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym produktów leczniczych, o których mowa w pkt 1, we wskazaniach: leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2.

 


Puenta:

Jeśli Twój pacjent chciałby stosować chlorochinę lub hydroksychlorochinę w ramach „profilaktyki” COVID-19 bezwzględnie mu to odradź oraz przypomnij o bardzo groźnych powikłaniach związanych z nieuzasadnionym i samodzielnym wdrożeniem takiej terapii.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl