Koronawirus a alergia - zalecenia dla alergików

 

Na początku kwietnia Polskie Towarzystwo Alergologiczne (notabene, jako jedno z pierwsze towarzystw naukowych na świecie zajmujących się problematyką astmy i alergii) wydało specjalny dokument, który podsumowuje dotychczasową wiedzę na temat ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz progresji COVID-19 u chorych z różnymi alergiami. Konsensus ten jest obecnie o tyle istotny, gdyż początek wiosny dla wielu chorych to także początek oddziaływania wielu różnych czynników wywołujących alergie. Oto jego najważniejsze punkty.

 

Koronawirus a astma oskrzelowa

 

  • Astmatycy wykazują obniżoną miejscową odpowiedź immunologiczną odpowiedzi na infekcje wirusami (głównie rhinowirusami) związanymi ze zwykłym przeziębieniem. W tej grupie pacjentów infekcje wirusowe dróg oddechowych występują częściej i są przyczyną groźnych zaostrzeń choroby.
  • Ciekawostką jest fakt, że łagodne szczepy koronawirusów mogą być obecne w przypadku 8,4% wszystkich zaostrzeń astmy oskrzelowej. 
  • Biorąc pod uwagę, że koronawirusy innych szczepów wykrywa się w drogach oddechowych u chorych z zaostrzeniami astmy, nie można wykluczyć, że wirus SARS-CoV-2 także do takich powikłań może prowadzić.

 

Alergiczny nieżyt nosa a koronawirus

 

  • Objawy zapalenia spojówek często towarzyszące objawom alergicznego nieżytu nosa (ANN), mogą występować we wczesnym okresie infekcji koronawirusowej.
  • Ryzyko zakażenia może być większe u pacjentów z ANN. Symptomy tej choroby mogą zmuszać pacjentów do zdecydowanie częstszego, zarówno odruchowego, jak i świadomego kontaktu rąk z oczami i nosem. Dlatego też chorzy cierpiący na ANN powinni być z jednej strony zachęcani do utrzymania leczenia, które zapewnia im pełną kontrolę objawów, z drugiej zaś do skrupulatnego przestrzegania zasad higieny.

 

Koronawirus a inne alergie

 

  • Na szczęście, nie ma żadnych dowodów naukowych potwierdzających jakikolwiek związek wirusa SARS-CoV-2 z innymi rodzajami alergii: skórnymi, alergiami na pokarmy, leki czy jad owadów.
  • Nie ma także żadnych dowodów naukowych, które uzasadniałyby ograniczanie stosowania leków przeciwhistaminowych (niezależnie czy to ich pierwsza czy druga generacja) u pacjentów z chorobami alergicznymi.

 

Puenta:

Jeśli Twój pacjent cierpi na astmę i alergię, pamiętaj o powyższych punktach. Pozwolą Ci one rozwiać wątpliwości do na temat ryzyka zakażenia w tej grupie chorych czy potencjalnego ograniczenia stosowania niektórych leków.

 

Niektóre choroby przewlekłe mogą zaostrzyć przebieg i tak groźnego COVID-19. Zależność tą opisaliśmy m. in. w materiałach:

Nadciśnienie tętnicze: Leki hipotensyjne a COVID-19 – mamy stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Cukrzyca: Cukrzyca i zakażenie koronawirusem – zalecenia dla diabetyków

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl