Koronawirus a soczewki kontaktowe

 

Z uwagi na coraz więcej „twardych” dowodów naukowych sugerujących, że koronawirus SARS-CoV-2 może przenosić się również drogą oczną, głos w tej sprawie zabrało także Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO).

 

W wydanym niedawno dokumencie grono ekspertów wskazało, że istnieje teoretyczne ryzyko transmisji zakażenia na spojówki w trakcie aplikacji soczewek kontaktowych. Powołano się przy tym na badanie Doremalen i wsp, w którym odnotowano, że okres stabilności wirusa SARS-CoV-2 w postaci aerozolu wynosi do 3h, natomiast na przedmiotach, w zależności od materiału, z którego zostały wykonane: do 4h (miedź), 24h (papier tekturowy) oraz do 80h (plastik). PTO wskazało, że w tym kontekście może dojść do przeniesienia wirusa przez ręce na błonę śluzową oka.

 

Dlatego też zaleca się zachowanie niezbędnych zasad higieny, opisanych szczegółowo w poniższych punktach:

  1. Przed założeniem i przed zdjęciem soczewek kontaktowych pacjent powinien umyć ręce z wykorzystaniem bieżącej wody oraz detergentu (np. mydła).
  2. Dodatkowo, w czasie epidemii, przed umyciem rąk, można rozważyć zdezynfekowanie zewnętrznej powierzchni pojemnika do przechowywania soczewek oraz rąk 70% alkoholem etylowym lub innym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności przeciwwirusowej.
  3. Pacjent powinien codziennie wymieniać płyn do przechowywania i dezynfekcji soczewek kontaktowych.
  4. Należy unikać nawyku dotykania lub pocierania oczu przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
  5. Jeśli nie wpłynie to na komfort użytkowania oraz widzenia, można zaproponować pacjentowi zmianę trybu noszenia soczewek kontaktowych na jednodniowy.
  6. Jeśli pacjent zaobserwuje przekrwienie gałki ocznej w czasie użytkowania soczewek kontaktowych, powinien je niezwłocznie zdjąć i skontaktować się z lekarzem okulistą.

 

Puenta:

Jeśli Twój pacjent nosi soczewki kontaktowe, przedstaw mu powyższe punkty. Zwróć mu również uwagę, że okulary mogą stanowić dodatkową mechaniczną barierę ochronną przed aerozolem zawierającym cząstki wirusa. O tym również wspomina Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl