Chociaż glikokortykosteroidy, niezależnie czy stosowane są w formie doustnej, dożylnej, wziewnej czy donosowej, mogą wykazywać działanie immunosupresyjne, ich stosowania nie należy przerywać w obawie przez zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Tak jednoznaczne wnioski można wysnuć z opublikowanego niedawno Stanowiska grupy ekspertów grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii. Dla przypomnienia cytowaliśmy je już w artykule: COVID-19 a alergia – zalecenia dla pacjentów.

 

Oto co jeszcze o sterydach mówią powyższe wytyczne:

 

  1. Wziewne glikokortykosteroidy stanowią m. in. podstawę przewlekłego leczenia astmy oskrzelowej Należy je stosować zarówno u zakażonych wirusem SARS-CoV-2, jak i u niezakażonych według przyjętych i aktualnych standardów terapeutycznych.
  2. Pomimo istnienia badań, które wskazują na możliwe obniżenie odporności w przypadku stosowania tej grupy leków, nie ma póki co żadnych dowodów naukowych wskazujących na to, aby glikokortykosteroidy wziewne ułatwiały zakażenie lub/i pogarszały przebieg COVID-19.
  3. Stanowisko ekspertów w tym przypadku idzie dalej i wskazuje, że stosowanie tej bardzo powszechnej grupy preparatów może wiązać się ze skutkami pozytywnymi. Doświadczenia kliniczne z zakażeniami dróg oddechowych wskazują bowiem, że dobra kontrola astmy redukuje ryzyko zaostrzeń związanych z infekcjami wirusowymi, w tym możliwe z zakażeniem SARS-CoV-2.
  4. Zmniejszenie dawki bądź odstawienie sterdydów wziewnych może zatem skutkować utratą kontroli astmy i potencjalnie zwiększeniem podatności na infekcję wirusem SARS-CoV-2
  5. Co więcej, utrata kontroli może narazić pacjenta na konieczność wizyty w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) lub hospitalizacji, co dodatkowo może zwiększyć ryzyko zakażenia.
  6. Należy także wziąć pod uwagę, że niepełna kontrola astmy oskrzelowej objawiać się może częstszymi napadami kaszlu, co nawet przy bezobjawowym przebiegu COVID-19 u pacjenta z astmą oskrzelową może istotnie zwiększyć ryzyko transmisji zakażenia na osoby przebywające w najbliższym otoczeniu.

 

Puenta:

Jeśli Twój pacjent cierpi na astmę oskrzelową i sugeruje, że w obawie przez zakażeniem SARS-CoV-2 może odstawić sterdydy wziewne, stanowczo mu odradź. Następnie przedstaw mu 6 powyższych argumentów, które zdecydowanie przemawiają na korzyść sterydoterapii chorób obturacyjnych w dobie COVID-19.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl