Chlorochina a COVID-19 - wskazania, dawkowanie, działanie

 

O jakim leku mówi się obecnie najwięcej? Odpowiedź nie jest trudna. Chlorochina – cząsteczka o długiej tradycji stosowania w kilku ważnych obszarach terapeutycznych, jednak nadal o nie do końca poznanym mechanizmie działania. Jakie są wskazania do jej stosowania? Czy zasadne jest podawanie jej profilaktycznie w zakażeniu COVID-19? Jak wygląda dawkowanie chlorochiny? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

 

Szerokie i… coraz szersze wskazania

 

Warto zauważyć, że do momentu otrzymania nowego wskazania w marcu 2020 r. (przypomnijmy, że jest to: leczenie wspomagające w zakażeniach koronowirusami typu beta takich jak SARS-CoV, MERSCoV i SARS-CoV-2) chlorochina i tak posiadała niezwykle szerokie spektrum stosowania. Oprócz leczenia i profilaktyki malarii, obejmowało ono terapię m. in. reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego czy pełzakowicy. Warto przy tym nadmienić, że lista wskazań nie obejmuje profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2.

 

Prewencja COVID-19: Nie

 

Jak wskazuje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych taka modyfikacja dokumentacji rejestracyjnej wymagałaby istnienia wiarygodnych dowodów naukowych, a takowych obecnie po prostu nie ma. Zmienić to mogą planowane oceny kliniczne. W perspektywie jest m. in. badanie, w którym chlorochina będzie podawana brytyjskim lekarzom w ramach profilaktyki powikłań COVID-19, czyli głównie zapalenia płuc, dekompensacji krążeniowo-oddechowej i niewydolności wielonarządowej.

 

Chlorochina – dawkowanie

 

Uzależnione jest od… schorzenia, w jakim chlorochina jest stosowana. I tak, w przypadku:

  • RZS – 1 tabletka (250 mg) na dobę (konieczne jest kilkumiesięczne leczenie),
  • Tocznia rumieniowatego - początkowo stosuje się 1 tabletkę (250 mg) 2 razy na dobę, przez 1 do 2 tygodni, a następnie dawkę podtrzymującą, zwykle 1 tabletkę (250 mg) na dobę,
  • Zakażenia SARS-CoV-2 – zwykle stosuje się 500 mg dwa razy dziennie po 1 tabletce (250 mg) 7 do 10 dni (jednak nie dłużej niż 10 dni). W uzasadnionych przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 500 mg.

 

Chlorochina – mechanizm działania

 

Działanie chlorochiny w dużym uproszczeniu możemy określić jako: przeciwzapalne i immunomodulujące. Co to jednak oznacza? Substancja ta na pewno może pochwalić się bezpośrednim działaniem przeciwwirusowym – hamuje (zależną od kwasowości komórki) replikację wirusów, głównie retrowirusów i koronawirusów. Ponadto wpływa na uwalnianie mediatorów zapalenia: czynnika martwicy nowotworów typu alfa (TNF-alfa) i interleukiny-6, moduluje prezentację antygenów przez komórki układu odpornościowego, hamuje proliferację limfocytów i produkcję interleukiny-1.

 

Który z powyższych mechanizmów ma obecnie decydujące znaczenie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2? Do końca nie wiadomo. Odpowiedź niebawem przyniosą najbliższe miesiące. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można jednak sądzić, że chlorochina największą skutecznością odznacza się na bardzo wczesnym etapie zakażenia, co z drugiej strony nie wyklucza jednak podawania jej w przypadku wystąpienia powikłań SARS-CoV-2.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl