COVID-19 - objawy koronawirusa

 

Informacje na temat diagnostyki, epidemiologii, powikłań i leczenia COVID-19 ulegają ciągłej aktualizacji. To dobrze. Jest to sygnał, że świat nauki na całym świecie bacznie obserwuje rozwój pandemii i szuka rozwiązań mających na celu dokładne poznanie wirusa SARS-CoV-2. Poniżej przedstawiliśmy zestawienie najważniejszych doniesień z ostatnich dni w kontekście objawów zakażenia.

 

COVID-19 – które objawy dominują?

 

Zdecydowana większość pacjentów ma łagodne symptomy i dobre rokowanie. Rozkład częstości występowania poszczególnych objawów zilustrowany jest w poniższej tabeli. Zwraca uwagę m. in. fakt, że objawy ze strony przewodu pokarmowego występują znacznie rzadziej (o nie właśnie często pytają pacjenci w aptekach) – ich obecność bez współwystępowania symptomów ze strony układu oddechowego lub/i gorączki nie może stanowić podstawy do rozpoznania COVID-19 lub przeprowadzenia testu diagnostycznego na obecność SARS-CoV-2.

 

Koronawirus a utrata węchu lub smaku?

 

W ostatnich dniach z całej Europy (w tym z Polski) napływają doniesienia na temat utraty węchu lub smaku u pacjentów z SARS-CoV-2. Częstość występowania tego symptomu nie jest jak na razie dokładnie oszacowana. Nie powinna stanowić wyłącznego kryterium podejrzenia COVID-19.

 

Objaw Częstość występowania
Gorączka 87,9%
Suchy kaszel 67,7%
Zmęczenie 38,1%
Odkrztuszanie plwociny 33,4%
Płytki oddech 18,6%
Ból mięśni 14,8%
Ból gardła 13,9%
Ból głowy 13,6%
Dreszcze 11,4%
Nudności lub wymioty 5%
Zatkany nos 4,8%
Biegunka 3,7%
Krwioplucie 0,9%
Przekrwienie spojówek 0,8%

 

Opracowanie na podstawie: Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),
Światowa Organizacja Zdrowia, 24 lutego 2020, s. 11–12

 

Choroba występuje w 3 stadiach

 

Zazwyczaj rozpoczyna się od postaci łagodnej przypominającej typowe przeziębienie lub grypę. W późniejszym okresie może (ale nie musi) przekształcić się w niezagrażające życiu zapalenie płuc. Po około tygodniu, u niedużego odsetka zakażonych, rozwija się ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej, która może wymagać podtrzymania funkcji życiowych.

 

Przyczyną śmierci może być nadmierna reakcja organizmu na infekcję czyli tak zwany "sztorm cytokinowy" prowadzący do wysokiej gorączki i trwałego uszkodzenia ważnych narządów organizmu. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że czas między wystąpieniem pierwszych objawów a wyzdrowieniem wynosi około 20 dni.

 

SARS-CoV-2: cisi nosiciele i supernosiciele

 

Postuluje się, że nawet 1/3 wszystkich zakażonych SARS-CoV-2 to tzw. „cisi nosiciele”, czyli osoby bez wyraźnych objawów infekcji. Coraz częściej mówi się, że mogą oni istotnie skomplikować walkę z pandemią (pojawia się bowiem coraz więcej sygnałów sugerujących, że patogen jest bardziej zakaźny przed pojawieniem się gorączki czy suchego kaszlu – informacja ta wymaga jednak potwierdzenia).

 

Obok „cichych nosicieli” istnieją również tzw. „supernosiciele”, czyli osoby, które przyczyniły się do zainfekowania bardzo dużej liczby osób (niezależnie czy prezentowały wcześnie objawy czy nie).

 

Okres wylęgania koronwirusa

 

Okres wylęgania wirusa wynosi od 1 do 14 dni, jego mediana natomiast kształtuje się na poziomie od 5 do 6 dni (aż u 97,5% osób objawy wystąpią przed upływem 11,5 dnia). Co interesujące, tylko mniej niż 2,5% pacjentów rozwija objawy przed upływem 2,2 dnia.

 

Droga kropelkowa

 

Jest główną drogą przenoszenia wirusa, ale nie jedyną (ślady patogenu odnaleziono bowiem w kale i w moczu pacjentów). Według najnowszych danych kropelki aerozolu mogą być drogą kaszlu lub kichania przenoszone na odległość do 2 metrów, a w warunkach eksperymentalnych nawet na odległość 4,5 metra. Według najnowszych wyników doświadczalnych badań amerykańskich zakaźne cząsteczki SARS – CoV – 2 mogą przeżyć w optymalnych warunkach w powietrzu do 3 godzin.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl