• Jakie są przyczyny rozwoju niedożywienia u pacjentów onkologicznych?
  • Jak często dochodzi do niedożywienia u pacjentów onkologicznych i w przypadku których nowotworów dochodzi na największego ubytku masy ciała? 
  • Konsekwencje niedożywienia i jego negatywny wpływ na efekty leczenia nowotworów. 
  • Rola kwasów tłuszczowych Omega-3, witaminy D i innych szczególnych potrzebach żywieniowych pacjentów onkologicznych. 
  • Jakie informacje należy przekazać pacjentowi/rodzinie/opiekunowi pacjenta wydając żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, by pacjent czerpał jak najwięcej korzyści z jego stosowania. 

O tym mowa w filmie »»