Pacjenci powracający do sił po chorobie, operacji i/lub będący w okresie rekonwalescencji często wymagają wsparcia żywieniowego.

  • Dlaczego?
  • Jaką rolę odgrywa w tym białko?
  • Czym można wesprzeć żywieniowo pacjenta po udarze, długiej hospitalizacji, w tym z powodu COVID-19?

O tym w filmie »