Jakie leki wywołują arytmię serca?

 

W materiale "Wcale niekrótka lista nasilających objawy niewydolności serca" przedstawiliśmy preparaty, które mogą pogorszyć stan pacjenta z niewydolnością serca.

Pozostajemy w obszarze kardiologii, i przedstawimy zestawienie leków wywołujących tachykardię, czyli przyspieszenie rytmu serca.

Preparaty te – w większości – są przeciwwskazane u chorych z różnymi zaburzeniami rytmu serca.

 

Lista leków wywołujących tachykardię 

 

  1. Monoazotan izosorbidu – stosowany w chorobie wieńcowej. Dość często powoduje tzw. hipotonię ortostatyczną, która z kolei – poprzez odruchową stymulację układu współczulnego – może wywołać tachykardię.
  2. Hydrochlorotiazyd – należy do jednych z częściej stosowanych diuretyków. Wywołuje zmniejszenie stężenia potasu, co z kolei może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Pamiętajmy, że substancja ta dostępna jest przede wszystkim w lekach złożonych stosowanych w nadciśnienie tętniczym. Jej rola w monoterapii – w chorobach kardiologicznych – jest marginalna.
  3. Pseudoefedryna – z tego samego powodu, dla którego przeciwwskazana jest w niewydolności serca, czyli z uwagi na gwałtowne skoki ciśnienia tętniczego.
  4. Wziewne leki rozszerzające oskrzela, czyli tzw. beta-2-mimetyki (salbutamol, fenoterol, salmeterol, formoterol) – ze względu na stymulację układu współczulnego.
  5. Glikokortyskosteroidy, ponieważ często powodują hipokaliemię. Zwróćmy uwagę, że ta rozpowszechniona klasa leków może być stosowana w postaci: aerozoli wziewnych, tabletek doustnych czy roztworów do wstrzykiwań. Istnieją jeszcze formy na skórę, jednak – według badań – nie powodują one istotnego zmniejszenie stężenia potasu.
  6. Znaczna część leków onkologicznych np. gemcytabina, melfalan, cisplatyna, docetaksel, etopozyd – wspólną ich cechą jest tzw. kardiotoksyczność, czyli uszkodzenie mięśnia sercowego na drodze różnych mechanizmów.
  7. Trazodon – popularny ostatnio u pacjentów z depresją przebiegającą z bezsennością. Mechanizm wpływu na serce jest nieznany, jednak tachykardia u pacjentów „ustawionych na terapii” potwierdzona.
  8. Sumatryptan – powszechny w leczeniu migren. Odnotowano, że może powodować skurcz tętnic wieńcowych, co z kolei – przy długim stosowaniu – może być przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego.
  9. Sildenafil – wracamy do punktu 1, ponieważ w tym przypadku mechanizm wpływu na serce jest analogiczny.
  10. Siarczan magnezu – popularny preparat przeczyszczający. Stosowany przewlekle może przyczynić się do zmian w przewodnictwie mięśnia sercowego.


Puenta:

W trakcie konsultacji z pacjentem cierpiącym na schorzenia sercowo - naczyniowe, zapytaj o jednocześnie stosowane leki.

Jeśli będą to m. in. preparaty z powyższej listy, poinformuj, że mogą one powodować tachykardię, czyli przyspieszenie rytmu serca.

Weź pod uwagę, że w części przypadków (np. leków bez recepty) będzie istniała możliwość ich odstawienia (lub zamiany na inny preparat) bez szkody dla chorego.

Pamiętaj jednak, że niektóre jednocześnie stosowane specyfiki mogą przepisane przez lekarza, dlatego w tym przypadku poinformuj o konieczności ponownej konsultacji.

 

Przygotował zespół zatrzymajpacjenta.pl